Головна | Реєстрація | Вхід Доброго дня Гість | RSS
УДФСУ  moodle Кафедра статистики
Меню сайту
Наш опрос
Інформація на сайті була для вас корисна?
Всього відповідей: 60
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Загальна характеристика кафедри

Кафедра управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики

              Кафедра управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики створена в навчально-науковому інституті обліку, аналізу та аудиту університету ДФС України у травні 2018 року на базі кафедр «Обліково-аналітичних баз знань» і «Статистики та математичних методів в економіці».

 

 

 

 

Склад кафедри 2020-2021 н.р.

                                                                                   Склад кафедри 2018-2019 н.р.

/2019/zagalna_kharakteristika_naukovo_pedagogichnogo_skl.doc

Очолив кафедру д.е.н., доцент Краєвський Володимир Миколайович.

     

Краєвський В.М., 1976 р. народження, працює в університеті ДФС України з 2017 р. У 1994 р. він закінчив Лубенський сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку, а у 1999 р. – Національний аграрний університет, в якому з 1999 по 2002 роки навчався в  аспірантурі.

Широке коло наукових та професійних інтересів, яке окреслюється проблемами обліково-аналітичного забезпечення різних рівнів управління, категорій системи бухгалтерського обліку при побудові системи національних рахунків, макроекономічного управління та аналізу, макроекономічної статистики тощо, сприяло захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук (2004 р.) на тему: «Бухгалтерський облік в системі макроекономічного управління» за спеціальністю 08.06.04 «Бухгалтерській облік, аналіз і аудит», а у 2017 р. – на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Обліково-інформаційні системи формування національного багатства України» за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

На даний час перед кафедрою управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики поставлені завдання з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів за напрямом 071 «Облік та оподаткування», а саме спеціалізації «Облік, податковий аудит та бізнес-аналітика» та «Управлінський облік та бізнес-аналітика».

 Кафедра статистики та математичних методів в економіці, яка увійшла у склад кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики була створена у 2007 році на базі кафедр «Вищої математики та математичних методів в економіці» й «Аудиту та економічного аналізу».

Завідувачем кафедри було призначено к.е.н., доцента Заєць Світлану Володимирівну. З 2014 по 2018 р. та з 2020 р. по теперішній час очолює кафедру к.е.н., доцент Паянок Тетяна Миколаївна.

 

                                    

Заєць С.В.                                                                                                                  Паянок Т.М.

     

 

Заєць С.В. у 1987 році закінчила обліково-економічний факультет Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченка за спеціальністю «Статистика». У 1999 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Статистичний аналіз соціального розвитку регіону в перехідний період (на прикладі м. Ірпеня)». В Університеті працювала з 1992 р.

Паянок Т.М. у 2006 р. закінчила Національний університет ДПС України за спеціальністю «Облік і аудит». У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Ефективність податку на додану вартість та напрями його реформування в Україні» за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». В Університеті працює з 2006 р.

Під керівництвом Заєць С.В. та Паянок Т.М. працівники кафедри успішно виконували поставлені перед ними завдання з:

– впровадження в навчальний процес тестування з усіх дисциплін кафедри;

– організації консультування при підготовці студентами економічних спеціальностей розділу магістерських робіт з питань моделювання й прогнозування економічних явищ;

– створення віртуальних лабораторій, які дають можливість групі студентів у реальному часі виконувати експериментальні дослідження в процесі аудиторних занять;

– удосконалення науково-дослідної роботи студентів;

– переробки програм, навчально-методичної літератури відповідно до нових ОПП підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів;

– підготовки підручників і навчальних посібників нового покоління, що припускають дворівневу систему підготовки фахівців з курсів, закріплених за кафедрою;

– підготовки й удосконалення існуючого контрольно-вимірювального інструментарію рівня підготовки поточних і залишкових знань студентів за дисциплінами кафедри;

– освоєння й впровадження в навчальний процес сучасних технічних засобів: «від крейди і ганчірки» до електронних засобів відображення навчального матеріалу;

– актуалізації наукової студентської роботи, дипломного й курсового проектування тощо.

 Для цього при кафедрі функціонувала навчально-наукова лабораторія, яка сприяла науково-дослідній роботі студентів і аспірантів з питань економіко-математичного моделювання соціально-економічних процесів; розробці і впровадженню інноваційних програм, окремих курсів і модулів навчання для студентів економічних спеціальностей, заснованих на нових освітніх технологіях з використанням прикладних програм обробки великих масивів даних, прогресивних формах організації навчального процесу й активних методах навчання, відповідних сучасному світовому рівню і т. ін.

 

Склад кафедри 2015-2016 н.р.

Склад кафедри  2008-2009н.р.

Викладачі кафедри завжди готові до виконання нових завдань.

     Кафедра обліково-аналітичних баз знань створена в ННІ обліку, аналізу та аудиту Університету в жовтні 2015 року на базі кафедри бухгалтерського обліку.

   

 

Першим її керівником був д.е.н., професор Осмятченко Володимир Олександрович (з жовтня 2015 по січень 2017 року). З січня 2017 року кафедру очолював д.е.н., професор Ільїн Валерій Юрійович, а з листопаду 2017 – д.е.н., доцент Краєвський Володимир Миколайович.

Місією кафедри обліково-аналітичних баз знань було формування професійних компетенцій і особових якостей конкурентоздатних, творчо і інноваційно мислячих, уміючих реалізувати свої знання і навички фахівців в області  інформаційних технологій обліку на вітчизняному і світовому  ринку праці на основі:

–  постійній модернізації освітнього процесу;

–  впровадження прогресивних технологій і методик;

– активного ведення наукових досліджень в області обліку з використанням ІТ;

–  стимулювання інтересу до творчої і науково-дослідної роботи.

З моменту створення кафедра приступила до підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за напрямом 071 «Облік та оподаткування», спеціалізація «Інформаційні ресурси в обліку і оподаткуванні» та за освітнім ступенем «магістр» того ж напряму,  спеціалізація  «Управління інформаційними ресурсами в обліку».

Радником з питань впровадження міжнародних освітніх стандартів та інноваційного розвитку кафедри був професор факультету бізнесу Університету Редлендз США  Джеральд Грошек.

 

 

 

 

Адреса кафедри: Університет ДФС України (каб. 233, 251, 252), вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська область, 08201.

 

Е-mail: statkafedra@gmail.com .

Телефони: (04597) 60–242, внутр. 16-34,15-56, 17-04.

Адреса сайту кафедри: http://kafstat.at.ua.

Бібліометрика української науки: https://scholar.google.com.ua/citations?user=n9YfqH4AAAAJ&hl=uk

Вхід на сайт
 
Пошук
Архів записів

Кафедра управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики © 2022
Конструктор сайтів - uCoz -->