Головна | Реєстрація | Вхід Доброго дня Гість | RSS
УДФСУ  moodle Кафедра статистики
Меню сайту
Наш опрос
Інформація на сайті була для вас корисна?
Всього відповідей: 60
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 

Паянок Тетяна Миколаївна, к.е.н., доцент, завідувач кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики.

У 2006 р. закінчила Національний університет ДПС України за спеціальністю «Облік і аудит». У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Ефективність податку на додану вартість та напрями його реформування в Україні», за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». В Університеті працює з 2006 р. З 2012 по 2014 р. виконувала обов’язки заступника завідувача кафедри, а з 2014 по 2018 рр. – завідувач кафедри статистики та математичних методів в економіці.

Викладає дисципліни: економіко-математичні моделі в управлінні та економіці; методи економічних та статистичних досліджень; моделі та методи прийняття рішень в оподаткуванні; моделі та методи прийняття рішень в аналізі і аудиті; статистика; прикладна економетрика; ЕМММ: оптимізаційні методи та моделі; ЕМММ: економетрика; математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях, ЕМММ, прикладні програми аналізу статистичних даних та моделювання, статистичний аналіз даних.

Є співавтором 4-х монографій, має понад 40 статей у фахових виданнях, 5 навчальних посібників. Була виконавцем 10 науково-дослідних робіт, за результатами досліджень опубліковано понад 100 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: статистичний аналіз соціально-економічних процесів, моделювання податкових надходжень, прогнозування макроекономічних показників

ORCID IDhttps://orcid.org/0000-0001-7763-1159

Бібліометрикаhttps://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=B9f_UfEAAAAJ&view_op=list_works

Краєвський Володимир Миколайович, д.е.н., доцент, директор ННІ обліку, аналізу та аудиту, працює в університеті ДФС України з 2017 р.

Закінчив сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку у 1994 р. у м. Лубни, у 1999 р. – Національний аграрний університет. З 1999 р. по 2004 р. працював у Державному комітеті статистики України, де пройшов шлях від економіста першої категорії до начальника відділу рахунків нагромадження та споживання управління національних рахунків.

У 2004 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидат економічних наук на тему: «Бухгалтерський облік в системі макроекономічного управління» за спеціальністю 08.06.04 «Бухгалтерській облік, аналіз і аудит», а у 2017 р. – на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Обліково-інформаційні системи формування національного багатства України» за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»

Сфера наукових інтересів: проблеми конвергенції облікових систем мікро- та макроекономічного рівня, використання категорій системи бухгалтерського обліку при побудові системи національних рахунків, становлення та функціонування соціально-екологічного обліку у межах загальної системи бухгалтерського обліку і національного рахівництва.

Є автором понад 60 наукових і навчально-методичних публікацій, серед них 5 монографій.

Викладає дисципліни: управлінські інформаційні системи в обліку та оподаткуванні, стратегічний управлінський облік.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3513-3666

Бібліометрика:https://scholar.google.com.ua/citations?user=KBNRhYcAAAAJ&hl=uk

Пілевич Дмитро Станіславович, к.е.н., доцент, доцент кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики.

У 2001 році закінчив Академію ДПС України за спеціальністю «Облік і аудит». З 2003 року працює в Університеті ДФС України. У 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Механізм формування комплементарної інвестиційної політики України» за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». З 2015 року виконує обов’язки заступника завідувача кафедри. Є керівником освітньої програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціалізацією «Інформаційні ресурси в обліку».

Сфера наукових інтересів: інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні, особливості господарювання у системі електронної комерції, інформаційні технології зовнішньоекономічної діяльності.

Є співавтором 3-х монографій, одна з яких є міжнародною, близько 30 статей у фахових виданнях, за результатами дослідження опубліковано близько 40 праць.

Викладає дисципліни: системи електронної звітності; комплексна автоматизація комерційної діяльності; обліково-аналітичне забезпечення ЗЕД; автоматизація управлінського обліку і звітності; інформаційні ресурси економічної діяльності; інтернет-технології в бізнесі та оподаткуванні; інформаційні системи і технології в обліку та аудиті.

 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9442-0262

Бібліометрика:https://scholar.google.com.ua/citations?user=Xkc5y6AAAAAJ&hl=uk

Мискін Юрій Ігорович, д.е.н., доцент, професор кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики, голова Ради молодих вчених Університету державної фіскальної служби України.

У 2006 році закінчив Національний університет ДПС України за спеціальністю «Облік і аудит». З 2007 року працює в Університеті ДФС України. У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Аналітичне забезпечення управління діяльністю сільськогосподарських підприємств» за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)». У 2020 році захистив докторську дисертацію на тему "Бюджетна політика забезпечення соціально-економічного розвитку України" за спеціальністю 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит".

Сфера наукових інтересів: інформаційне забезпечення управління діяльністю підприємств, обліково-аналітичне обґрунтування прийняття управлінських рішень, соціалізація податкової політики, податкове регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності, інформаційні технології обліку та оподаткування.

Є співавтором 5-х монографій, понад 20 статей у фахових виданнях, за результатами дослідження опубліковано близько 80 праць.

Викладає дисципліни: податковий облік, податкове рахівництво, управлінський облік, стратегічний управлінський облік, управлінські інформаційні технологій в обліку та оподаткуванні.

 

ORCID IDhttps://orcid.org/0000-0002-8160-3262

Бібліометрика:https://scholar.google.com.ua/citations?user=TPNdnWgAAAAJ&hl=uk

Титенко Лариса Василівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики.

У 1988 році здобула вищу освіту в Київському інституті народного господарства (нині – КНЕУ ім. В. Гетьмана) за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності». У 2012 році захистила дисертаційне дослідження зі спеціальності 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (за видами економічної діяльності) за темою «Облік і аналіз виробничих запасів фармацевтичних підприємств». Працювала на посадах аудитора, фінансового директора, голови правління. У Lovanium International Management Center (Брюссель, Бельгія) отримала кваліфікацію експерта з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Член науково-методичної комісії з економіки і підприємництва (0305), з 2007 року. У 2008 року включена до складу робочої групи Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України з питань антикризових заходів. У 2009 році член Ради з питань реформування системи охорони здоров'я.

Сфера наукових інтересів: обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю підприємства; впровадження інноваційних моделей навчання за допомогою ІТ для пошуку управлінських та господарських рішень.

Є співавтором навчального посібника, міжнародної колективної монографії, автором близько 30 наукових праць ( в т.ч. 1 стаття в Web of Science, 3 статті в Index Copernicus, 15 статтей у фахових виданнях МОН).

Викладає дисципліни: стратегічний облік, аналітичні системи в логістиці, управлінські інформаційні системи в обліку та оподаткуванні, стратегічний управлінський облік, ідентифікація ризиків в обліково-аналітичній системі підприємства, обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства, інформаційна логістика, інформаційні технології економічного аналізу, управлінський облік.


ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8600-1973

Бібліометрика:https://scholar.google.com.ua/citations?user=T07o208AAAAJ&hl=uk

Остапенко Яна Олександрівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики.

У 1998 р. закінчила Український фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Облік і аудит». В 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Бухгалтерський облік і контроль доходів і витрат підприємств готельного господарства». В Університеті працює з 1997 р. З 2016 по 2018 р. виконувала обов’язки заступника завідувача кафедри статистики та математичних методів в економіці.

Викладає дисципліни: ЕММ в аналізі і аудиті, ЕМММ: оптимізаційні методи та моделі, ЕМММ: економетрика, статистика, міжнародна економічна статистика, фінансова статистика, математичні методи в психології, інтернет-технології в бізнесі та оподаткуванні, навчальний практикум з фінансового обліку із застосуванням ІТ.

Опублікувала понад 50 праць, з них 9 у міжнародних виданнях, 1 – у SciVerse Scopus, 16 статей у вітчизняних фахових виданнях, 1 колективна монографія, 4 навчально-методичні розробки в співавторстві.

Сфера наукових інтересів: статистика, економіко-математичне моделювання, застосування інформаційних технологій в статистичному аналізі.

ORCID IDhttps://orcid.org/0000-0002-9386-2237

Бібліометрика:https://scholar.google.com.ua/citations?user=HvZEYwkAAAAJ&hl=uk

Параниця Надія Володимирівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики, заступник завідувача кафедри з навчальної роботи.

У 2005 р. закінчила Національну академію ДПС України за спеціальністю «Фінанси». В Університеті працює з 1999 р. На кафедрі статистики та математичних методів в економіці працює з 2008 р. У 2017 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Взаємодія банків та реального секторів економіки в сучасних умовах» за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».

Викладає дисципліни: статистика, фінансова статистика, ЕМММ: оптимізаційні методи та моделі, ЕМММ: економетрика, прикладна економетрика, статистика, обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків, моделі в плануванні та прогнозуванні ЗЕД.

Є співавтором однієї монографії, до 20 статей у фахових виданнях, 3-х навчально-методичних розробок. За результатами досліджень опубліковано близько 40 наукових праць.

  • Наукові інтереси: взаємодія промислового і фінансового сектору України

ORCID IDhttps://orcid.org/0000-0003-3682-4979 

Бібліометрика:https://scholar.google.com.ua/citations?user=A8OSUzEAAAAJ&hl=uk

Новицька Надія Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики. Закінчила Національний технічний університет України «КПІ» за спеціальністю «Економічна кібернетика». В Університеті працює з 2001 року на посадах наукового і старшого наукового співробітника. На кафедрі викладає з 2015 р. У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Екологічне оподаткування в Україні» за спеціальністю 08.00.08 – «Гроші, фінанси та кредит».

Викладає дисципліни: ЕМММ: економетрика.

За результатами досліджень опубліковано понад 100 наукових праць, з них: 2 навчальних посібника, підрозділи у 17 колективних монографіях, більше 20 статей у фахових виданнях, 1 стаття у зарубіжних виданнях. Була виконавцем 18 науково-дослідних робіт, в 2 з яких – відповідальним виконавцем.

Сфера наукових інтересів: державні фінанси, система оподаткування, екологічне та акцизне оподаткування, застосування математичних методів в адмініструванні податків.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8238-4006

Бібліометрика;https://scholar.google.com.ua/citations?user=jDUMJ0IAAAAJ&hl=uk

 

Богдан Святослав Володимирович

асистент кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики, заступник завідувача кафедри з наукової роботи.

У 2019 році закінчив Університет ДФС України, отримавши кваліфікацію магістра з обліку та оподаткування. Поєднує науково-педагогічну діяльність із професійно-практичною. З 2016 р. по 2018 р. – економіст, провідний економіст планово-фінансового відділу Університету, з 2019 р. – начальник відділу внутрішнього аудиту.

Є автором більше 20 наукових праць у сфері економіки та обліку в управлінні підприємствами, серед яких – 10 праць опубліковано у фахових виданнях України. Сертифікований користувач програмних продуктів MDOffice, M.E.doc, ISPro тощо.

Сфера наукових інтересів: бізнес-аналітика, інформаційні ресурси в обліку та оподаткуванні, ризик-менеджмент.

Викладає дисципліни: бізнес-аналітика та моделювання; системний аналіз та моделювання соціально-економічних процесів; економетрика, навчальний практикум з обліково-аналітичного забезпечення управління з використанням ІТ; навчальний практикум з бізнес-аналітики та інформаційних ресурсів обліку.

ORCID IDhttps://orcid.org/0000-0003-3682-4979 

Бібліометрика;https://scholar.google.com.ua/citations?user=jDUMJ0IAAAAJ&hl=uk

Полешко Олена Анатоліївна, провідний фахівець кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики.

У 2000 р. закінчила Український фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Фінанси». В Університеті працює з 1992 р. - секретарем, фахівцем, провідним фахівцем.

2000-2003 рр. - методист Центру магістерської підготовки Національної академії ДПС України;

2003-2008 рр. - методист факультету оподаткування Національної академії ДПС України;

2008-2015 рр. - методист кафедри статистики та математичних методів в економіці Національного університету ДПС України.

Кравченко Віталій Вікторович, завідувач навчально-наукової лабораторії кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики.

У 2012 р. закінчив магістратуру Національного університету ДПС України за спеціальністю «Фінанси і кредит».

В університеті працює з 2001 р. на посадах провідного фахівця різних підрозділів, начальника відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки, заступника директора Центру інформаційних технологій.

Вхід на сайт
 
Пошук
Архів записів

Кафедра управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики © 2022
Конструктор сайтів - uCoz -->